Liedje van Verlangen

                                                 Koophandel  II

                        ~~~~~~~~~~~~~~

Schipper/eigenaar:  W.D.Meinema

Ligplaats: Bloemgracht 150 K, 1015 TS  Amsterdam

Postadres: Postbus 17109, 1001 JC Amsterdam

Telefoon: 020-6238847,  mobiel 06-53-527381

E-mailadres: date.meinema@online.nl

 

 

De Koophandel II, een langedijker van 19.27 x 3.12m, is in 1923 te Gorinchem gebouwd als motorvrachtschip voor een beurtvaartonderneming in Harmelen. Zij heeft ruim 40 jaar tussen genoemde plaats aan de Oude Rijn en Rotterdam in een geregelde dienst allerhandestukgoed vervoerd. Als zodanig maakte het schip deel uit van een fijnmazig landelijk netwerk van kleinschalig transport over water, een soort openbaar vervoer met vaste aankomst- en vertrektijden en uitgevoerd door vele particuliere bedrijven.

Dit eeuwenoude, betrouwbare systeem raakte in de periode na de Tweede Wereldoorlog uit de gratie door de onstuitbare doorbraak van de  vrachtwagen waarmee  via een steeds beter en uitgebreider wegennet vervoer van deur tot deur kon worden verzorgd.

 

Ook de Koophandel II kon door het afnemende ladingaanbod op den duur niet meer als beurtschip geëxploiteerd worden en werd verkocht aan het plaatselijke veevoederbedrijf.  Nog zo’n 10 jaar heeft zij vanuit de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam grondstoffen aangevoerd, totdat ook dit transport door vrachtwagens werd overgenomen. De Koophandel II ging na meer dan 50 jaar trouwe dienst aan de kant met hooguit nog één reis voor de boeg: naar de sloper.........!

 

Door een gelukkig toeval liet een oud-binnenschipper, op dat moment sluiswachter in Lelystad, zijn oog vallen op het afgedankte schip.  Middels het wegwerken van achterstallig onderhoud en het laten plaatsen van een stalen opbouw legde hij de basis voor een nieuwe bestemming. Helaas volgde zijn gezin hem uiteindelijk niet in zijn enthousiasme voor het beoogde weekend- en vakantieschip, zodat hij zich genoodzaakt voelde het project weer te laten varen.

Hij las mijn advertentie in weekblad Schuttevaer, waarin ik vroeg om een goed onderhouden (voormalig) vrachtscheepje,met de bedoeling er een varend woonschipvan te maken.

Met pijn in z’n hart gaf hij zijn droom uit handen......    

 

Sinds oktober 1985 wordt, na een onderbreking van 8 jaar, de Koophandel II ook weer bedrijfsmatig gebruikt:

Het schip is beschikbaar voor het vieren of herdenken van een bijzondere gebeurtenis, een etentje, een (bedrijfs-)uitstapje, een verhuizing over water, vergadering, presentatie, een educatief of kunstzinnig project,  muziek................

Voor vaartochten geldt een maximum van 12 passagiers maar op locatie kunnen grotere  gezelschappen gebruik maken van de ruimte die de boot te bieden heeft.

        Dankzij haar gunstige afmetingen en haar stevige constructie ligt er voor de Koophandel II een enorm vaargebied open:

De grachten van Amsterdam met hun lage bruggen, het Oostelijk Havengebied met zijn geroemde architectuur en de  imposante zeehavens aan de westkant, de IJ-oevers met hun verrassende ontwikkelingen, de Amstel met haar landelijke omgeving, de Zaan, IJburg en Durgerdam en natuurlijk het IJsselmeer met haar vergezichten.......

Meerdaagse tochten, eventueel met fiets, zijn mogelijk als u onderweg –bijzondere situaties daargelaten- van slaapgelegenheid aan de wal gebruik maakt.

Het schip heeft een inrichting die het midden houdt tussen een huiskamer en een bruin café en is voorzien van hout- en oliekachel, warm water,  koelkast en een 220V-installatie, geschikt voor gevoelige apparatuur.

Tot de uitrusting behoren verder de nodige reddingsmiddelen,  2 roeiboten, 2 kleine tenten en uitgebreid servies. En er staat een goedspelende piano..............

Hapjes en drankjes kan ik voor u verzorgen evenals een pan soep of een maaltijd uit eigen keuken. Alles zoveel mogelijk van ecologische kwaliteit.

In overleg kunt u ook zelf een en ander inbrengen.

 

Tenslotte iets over de kosten:

Varen:   €250,- voor de eerste twee uren, daarna €100,- per uur.

Koffie en thee zijn daarbij inbegrepen.  Bij lange tochten en in bijzondere gevallen is korting op het tarief mogelijk.

Voor-/terugvaren/stilliggen:   €50,- per uur; afhankelijk van het totale programma of het aantal personen kan hiervan worden afgeweken.

Voor een oriënterend bezoek of voor het ontwikkelen danwel uitwerken van een mooi plan bent u van harte welkom aan boord van de Koophandel II.

 

Vaarwel!

 

       ~~~~~~~Date Meinema~~~~~~~